65th Annual Conference of Tamil Nadu Ophthalmic Association

ORGANIZING COMMITTEE

PATRONS

Dr D Dharmaraj
Dr R Chandramohan
Dr K Soundarapandian
Dr P S Radhakrishnan

ADVISORY COMMITTEE

Dr S S Sukumar
Dr V Panneerselvam
Dr N V Govindaraju
Dr V Madhavan
Dr S Narayanan

CHAIRMAN

Dr Shoba Madhavan

SECRETARY

Dr C Balasubramaniam

TREASURER

Dr S Jeyanthan

SCIENTIFIC COMMITTEE

Dr S G Priya (Chairman)
Dr L V Shanmuganathan
Dr S Jeyanthan
Dr Amutha Raghupathy
Dr M Manjula

REGISTRATION

Dr M Ravikumar (Chairman)
Dr S Kalanchiarani
Dr Umamaheshwari
Dr Malini
Dr Abinaya
Dr Ahalya
Dr Latha

ACCOMMODATION

Dr L V Shanmuganthan (Chairman)
Dr Muthupalaniappan
Dr A Anithadevi
Dr S Rajendran
Dr AS Raveendran

TRADE

Dr Sasikumar D (Chairman)
Dr V A Raghupathy
Dr Gobishankar
Dr Thirumurugan
Dr T Krishnakumar
Dr S Chanderaj
Dr S Raghavendran

TRANSPORT

Dr J Elavarasu (Chairman)
Dr S Saravana Kumar
Dr Ravichandran
Dr Gobishankar
Dr Senthil Kumar

ENTERTAINMENT

Dr Santhi Selvan (Chairman)
Dr L V Shanmuganathan
Dr Amutha Raghupathy
Dr M Manjula
Dr P Ramesh
Dr P Arun
Mrs Saranya SB

FOOD & BEVERAGES

Dr R Selvam (Chairman)
Dr K Kanagasabai
Dr V A Raghupathy
Dr P Singaravelu
Dr V Balamurugan
Dr A Muthukrishnan
Dr P Swaminathan

RECEPTION

Dr R Srikanth (Chairman)
Dr Subramani
Dr K M Selvakumar
Dr R Ramya
Dr Chinthanai
Dr Raginithi
Dr Rithula
Dr Anitha

AUDIO VISUAL

Dr V V Ravichandran (Chairman)
Dr R Ramkumar
Dr J Arunkumar
Dr Balasubramaniam

SPOUSES & KIDS

Dr Nirmala Radhakrishnan (Chairman)
Mrs Latha Chandramohan
Mrs S Sivakami
Mrs Selvalatha
Mrs Maheswari
Mrs J Nandhini

HALLS

Dr Isham P
Dr Sarath Sivan N V
Dr Sunitha M. Kuriakose
Dr Hussain Nandanavanam
Dr Kamila Ajeez
Dr Arathi V Panicker
Dr Dilip Kumar P
Dr Jithin N M
Dr Neetha Kumari R
Dr Amritha K

IT & SPORTS

Dr S Jeyanthan